معرفی کامل پارچه‌های مخصوص چاپ در سایت فابریک چاپ به تفکیک نوع و جنس

از انواع پارچه های مخصوص برای چاپ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • چاپ روی پارچه هازان پرده ای
 • چاپ روی پارچه مخمل پورشه ایرانی درجه یک
 • چاپ روی پارچه مخمل بدون آستر
 • چاپ روی پارچه میکرو
 • چاپ روی پارچه فلامنت روسری
 • چاپ روی پارچه فلامنت نخی
 • چاپ روی پارچه نمد پوستری
 • چاپ روی پارچه ساتن مات آمریکایی تولید ایران
 • چاپ روی پارچه ساتن ۹ کیلویی
 • چاپ روی پارچه هازان فشرده
 • چاپ روی پارچه شانل پرده ای
 • چاپ روی پارچه شانل روفرشی
 • چاپ روی پارچه مخمل پورشه اویاز