چنانچه سفارشات اخیر خود را مشاهده نمیکنید بدین معنی است که سفارش شما هنوز تایید نشده است، از صبر و شکیبایی شما متشکریم